ROEL CARIS

ROUW-, VERLIES- EN STERVENSBEGELEIDING & BEGELEIDING BIJ ZINGEVINGSVRAGEN

Begeleiding

Alvorens je de keuze maakt om met mij contact op te nemen is het verstandig om de voor mij belangrijke waarden en uitgangspunten door te nemen zodat je een indruk krijgt hoe ik werk, wat voor mij belangrijk is in het begeleidingswerk en wat voor jou van belang kan zijn in het maken van een keuze of je al dan niet bij mij wilt starten met een begeleidingstraject.

Mijn uitgangswaarden zijn:

  • Tegenslag als ingang naar groei. Ik ben ervan overtuigd dat nagenoeg ieder mens het in zich heeft om te kunnen groeien, mits de juiste omstandigheden in en om hem aanwezig zijn, en dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen aan onze samenleving.

  • Een optimale band. Het effect van een begeleidingstraject vloeit voornamelijk voort uit een goede relatie tussen begeleider en cliënt en in mindere mate door de toegepaste methode.

  • Het samenwerkingsmodel. In mijn praktijk wil ik werken volgens het samenwerkingsmodel waarbij gelijkwaardigheid en samenwerken centraal staan.

  • Veiligheid en kwetsbaarheid. Om een positieve en veilige band tussen cliënt en begeleider op te bouwen steken wij allebei onze kwetsbaarheden en zwakheden niet onder stoelen of banken. Het delen van kwetsbaarheden verbindt namelijk.


Meer over deze uitgangspunten en waarden...

Aanbod