ROEL CARIS

ROUW-, VERLIES- EN STERVENSBEGELEIDING & BEGELEIDING BIJ ZINGEVINGSVRAGEN

Stervensbegeleiding

De confrontatie met de vergankelijkheid

Zolang alles voorspoedig gaat houden we ons meestal niet bezig met de vergankelijkheid, laat staan dat we ons bezig houden met onze eigen sterfelijkheid. Maar als we te horen krijgen dat we niet meer kunnen genezen moeten we ons wel bezig houden met de voorbereiding op de dood. Een dergelijke situatie maakt dat de persoon:

 • Zich bewust wordt van zijn kwetsbaarheid, de vergankelijkheid en de eindigheid van zijn (fysieke) leven. Wat dat voor hem betekent.

 • Zijn toekomst- en levensperspectief verandert. Het vooruit kijken en doelen stellen in de (verre) toekomst, zoals hij dat gewend is, gaat niet meer.

 • Het tot dan toe geleefde leven gaat overdenken en overwegen. Hij maakt als het ware de balans op van zijn leven.

 • Meer oog krijgt voor datgene wat hem werkelijk dierbaar is. In het daglicht van de dood gaan we vaak anders kijken naar het leven en het door ons geleefde leven.

 • Gevoelens van dankbaarheid, tevredenheid, voldoening maar ook teleurstelling, verdriet, boosheid of spijt kan ervaren.

 • Gaat nadenken over de toekomst van zijn dierbare naasten. Hoe die verder gaan en of ze het wel gaan redden?

 • Zich afvraagt hoe hij deze fase zo goed en zinvol en betekenisvol mogelijk voor zichzelf en zijn naasten kan benutten.

 • In deze vaak verwarrende situatie naast heftige emoties en pijnlijke ervaringen, na verloop van tijd, ook meer zicht krijgt op hoeveel liefde er was en/of is. Dit kan gevoelens van dankbaarheid oproepen.


En altijd is het zo geweest dat de liefde haar eigen diepte niet kent dan op het uur van de scheiding.

Kahlil Gibran


Wat kan ik je bieden in deze laatste fase?

 • Voor zowel degene wiens laatste levensfase is aangebroken als degene die om hem of haar heen staat wil ik als eerste een luisterend oor zijn zonder te oordelen over wat goed en fout is. Dit alleen al maakt dat je op verhaal kunt komen en door het bos de bomen weer gaat zien in deze verwarrende tijd.

 • Een gesprekspartner om bovenstaande thema’s mee te doorlopen. Dit kan resulteren in meer rust, helderheid en inzicht.

 • Ook wil ik aandacht schenken aan hoe je de laatste fase zo zinvol mogelijk kunt benutten voor jezelf maar ook de dierbare die je achterlaat.

 • Indien gewenst gaan we kijken naar jouw geleefde leven en hoe je daar, indien van toepassing, mee in het reine kunt komen.


MEER OVER STERVENSBEGELEIDING...