ROEL CARIS

ROUW-, VERLIES- EN STERVENSBEGELEIDING & BEGELEIDING BIJ ZINGEVINGSVRAGEN

Begeleiding bij zingevingsvragen


“Hij die een reden tot leven heeft kan vrijwel alle levensomstandigheden verdragen."

Friedrich Nietzsche.


Wat is zingeving?

Zingeving wordt in vaktaal ook wel gezien als: “De zoektocht naar orde, samenhang en richting in het bestaan, het nastreven van doelen die de moeite waard zijn en daaraan voldoening beleven”.

Mogelijk zegt je dit niet zoveel. Het gevoel van zin- en doelloosheid kennen velen van ons echter maar al te goed. Om het wat inzichtelijker te maken zal ik hieronder en op de volgende pagina het een en ander proberen uit te leggen over zingeving.


Vaak een onbewust proces

In de praktijk is zingeving vaak een onbewust proces waarbij we betekenis en waarde willen geven aan ons leven en handelen in samenspel met onze omgeving. De zingevingsvraag komt pas op de voorgrond te staan als ons leven onder druk komt te staan. Als we geconfronteerd worden met bijvoorbeeld ziekte, de dood, onrechtvaardigheid, invaliditeit, verlies van werk, burn-out, crisis of een andere vorm van tegenslag. Zaken die voor deze gebeurtenissen als vanzelfsprekend werden aangenomen en ook begrijpelijk en hanteerbaar waren zijn dan opeens niet meer zo vanzelfsprekend. We worden gedwongen om ons opnieuw te oriënteren op het leven, onszelf, onze waarden en hoe we tegen het leven aankijken.

Zin en omgeving

Zin en zinbeleving is iets dat we ten dele als individu kunnen bewerkstelligen, maar het is ook iets wat gebeurt in wisselwerking met onze omgeving. De mens is tenslotte een sociaal wezen. Je geeft dus niet alleen zin aan je leven, je krijgt en ontvangt ook zin door de mensen om je heen. Daarnaast krijgt je leven betekenis door datgene waarbij je betrokken ben zoals bijvoorbeeld werk. Er is dus een wisselwerking tussen zin geven en zin ontvangen. Of zoals Martin Heidegger het zegt:


"Das sein ist Mitsein"


Voor wie?

Voor eenieder die:

 • Persoonlijke groei nastreeft en veerkrachtig in het leven wil staan

 • Moeilijk richting kan geven aan zijn leven

 • Worstelt met levensvragen

 • Ondanks een beperking op een positieve en zinvolle manier vorm wilt geven aan zijn leven

 • Worstelt met gevoelens van zinloosheid en doelloosheid

 • Moeilijk de draad weer op kan oppakken na een betekenisvol verlies


Wat kan het je brengen?

 • Rust en helderheid. Ik wil een veilige setting creëren waarin je worsteling en verdriet er mag zijn en waarin we samen op zoek gaan naar voor jouw essentiële waarden en doelen.

 • Inzicht in de manier waarop je in je leven invulling geeft aan zingeving en hoe je hier iets aan kan veranderen.

 • Bewuster in het leven staan en dan ook bewustere keuzes maken in zaken die voor jou van belang zijn. Je gaat als het ware je zingeving herijken en daardoor ook verdiepen.

 • Een andere manier van kijken naar het leven en de onvermijdelijke tegenslag. Het leven is immers geen pretpark maar gelukkig ook geen diep en eindeloos tranendal.

 • Handvatten voor een leven met meer richting, diepte en zinbeleving.


Wat doen we tijdens de consulten?

Tijdens de consulten gaan we samen op zoek naar:

 • Waar je nu staat en wie/waar je graag zou willen zijn

 • Hoe je voor jezelf zorgt en voor de ander

 • Hoe je op een voor jou zinvolle en betekenisvolle manier richting geeft aan je leven

 • Hoe je tegen jezelf en het leven aankijkt

 • Welke normen en waarden voor jouw van betekenis zijn

 • De ruimte die je in je leven hebt ingeruimd voor datgene dat voldoening geeft en persoonlijke groei

 • Hoe je steunsysteem of sociaal netwerk eruit ziet?


MEER OVER ZINGEVING...