ROEL CARIS

ROUW-, VERLIES- EN STERVENSBEGELEIDING & BEGELEIDING BIJ ZINGEVINGSVRAGEN

Tegenslag als ingang naar groei

Na het horen en lezen van de nodige levensverhalen en het volgen van mijn studie ben ik ervan overtuigd geraakt, dat een mens, juist door tegenslag, gemis, verdriet en pijnlijke ervaringen in staat is om een andere beter passende levensvisie of levenshouding te ontwikkelen, en veerkracht aan de dag te leggen, al dan niet met begeleiding of therapie. Dat dit niks nieuws is mag ook blijken uit de onderstaande citaten.“Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen”

Chinese wijsheid


Mensen raken niet ontregeld door dingen die gebeuren, maar door de manier waarop ze die dingen interpreteren”.

Epictetus (1e eeuw na Chr.)


Een optimale band

Uit onderzoek is gebleken dat het effect van een begeleidingstraject voornamelijk voortvloeit uit een goede relatie tussen begeleider en cliënt. De best bedoelde en meest weloverwogen inspanningen en ideeën komen niet tot hun recht als de band tussen begeleider en cliënt niet optimaal is. Daarnaast blijkt dat alleen al door het luisteren van een aandachtige begeleider in een veilige en positieve begeleider-cliënt relatie een “helende” werking uitgaat. Ieder mens wil tenslotte herkend en erkend worden. Daarom wil ik hieronder iets vertellen over belangrijke thema’s in het begeleidingswerk dat ik doe.


Het samenwerkingsmodel

In mijn praktijk wil ik niet werken volgens het diagnose receptmodel of leermeesterschap-leerling model maar volgens het samenwerkingsmodel waarbij gelijkwaardigheid van belang is. Ik geef dus geen pasklare antwoorden. We gaan samen op zoek naar voor jou passende antwoorden ervan uitgaande dat jij in de juiste setting zelf in staat bent om de juiste antwoorden te vinden. Deze zelf gevonden antwoorden beklijven beter dan degene die ik je aandraag. Net zoals een vroedvrouw de moeder ondersteunt om een kind op de wereld te zetten zo wil ik jou middels vragen en het creëren van een veilige setting de antwoorden in jou los maken. Dit wordt ook wel de Socratische methode genoemd.


Gelijkwaardigheid en kwetsbaarheid


"Ik ben menselijk en niets menselijks is mij vreemd.”

Terentius (tweede eeuw na Chr.)


Een van de ingangen naar het opbouwen van een kwalitatief goede verbinding is het laten zien van kwetsbaarheden en zwakheden in een veilige setting. Tijdens het begeleiding zal ik daarom mijn eigen menselijkheid en kwetsbaarheid niet verbergen maar op een gepaste manier tonen. Niet om medelijden op te wekken maar om de kwaliteit van onze verbinding te bevorderen.


Een veilige en positieve setting als voorwaarde

Ik wil middels bovenstaande waarden voorwaarden scheppen die ervoor zorgen dat jij je veilig kan voelen om open en veilig te kunnen praten over datgene wat je bezig houdt. Naast je verdriet, mislukkingen, wanhoop, worsteling, teleurstelling en pijn gaan we het natuurlijk ook hebben over je successen, kwaliteiten, talenten, relaties en vrienden.