ROEL CARIS

ROUW-, VERLIES- EN STERVENSBEGELEIDING & BEGELEIDING BIJ ZINGEVINGSVRAGEN

Gesprekin4voud Kind & Rouw

Onlangs heb ik samen met drie andere professionals deelgenomen aan een tafelgesprek met als thema Kind & Rouw. Dit artikel is in april 2019 gepubliceerd in Weertmagazine. Een huis aan huis magazine voor de regio (Neder-)Weert.

Download het artikel......Gesprekin4voud Kind en Rouw.pdf

Lees het artikel online....Gesprekin4voud Kind en Rouw