ROEL CARIS

ROUW-, VERLIES- EN STERVENSBEGELEIDING & BEGELEIDING BIJ ZINGEVINGSVRAGEN

Praktische informatie

Adres en telefoonnummer

Hoppenhof 6 6041 ML Roermond Limburg

Tel: 06-83061278

E-mail adres: info@roelcaris.nl


Intakeformulier en intakegesprek

Over het algemeen zal ons eerste contact telefonisch of per e-mail zijn.

Mocht je naar aanleiding van het eerste contact besluiten om verder te willen gaan dan maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek duurt maximaal een uur. In dit gesprek verkennen en benoemen we de thema’s waar je het over wilt hebben. Dit kunnen afhankelijk van de insteek verlieservaringen zijn maar ook levensvragen of zingevingsvragen. Daarnaast gaan we het ook hebben over jouw kijk op het leven en waarden die voor jou van belang zijn.

Verder komt in dit gesprek aan bod:

 • Wat jij van het begeleidingstraject en van mij als begeleider verwacht.

 • Wat ik als begeleider jou te bieden heb en wat niet.

 • Wat ik van jou verwacht. Bijvoorbeeld het maken van eventuele opdrachten.

 • Afspraken over de kosten.

 • Of we samen een goed “team” kunnen vormen? Mocht er geen wederzijdse “klik” zijn dan heeft het geen zin om vervolgconsulten te plannen omdat juist de kwaliteit van het contact van belang is.


Voorafgaande aan dit gesprek vraag ik je om een intakeformulier in te vullen. Het formulier dient als handvat voor het intakegesprek en de eventuele vervolggesprekken.

Vervolggesprekken

Afhankelijk van het thema dat je inbrengt zullen de gesprekken meer gaan over zingeving, rouw- en verliesbegeleiding of stervensbegeleiding. Al deze vormen van begeleiding hebben echter raakvlakken met elkaar. Daarom zal een begeleidingstraject vaak een mengvorm zijn.

Duur

In de regel duurt een consult één uur.


Kosten en betaling

 • Intakegesprek: €40 voor maximaal een uur.

 • Vervolgconsulten: €60 voor een uur. Mocht je een langer consult wensen dan is een verlenging van het consult mogelijk à €15 per kwartier. Als een consult onverhoopt langer duurt dan een uur dan worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht à €15 per kwartier

 • Begeleiding dient wat mij betreft voor iedereen bereikbaar te zijn. Mocht je het bedrag van €60 voor een consult van een uur niet kunnen betalen dan behoort een ruil van diensten tot de mogelijkheden, mits dit voor mij ook passend is. Uiteraard gebeurt dit in onderling overleg voorafgaande aan een consult.

 • Aan het einde van het consult krijg je een factuur. In de regel dienen de kosten voor het consult ter plekke te worden voldaan middels een contante betaling of via een overboeking binnen 14 dagen.

 • Voor zakelijke consulten hanteer ik een aangepast tarief.


Aanvullende informatie:

 • Een thuisbezoek, tegen vergoeding, behoort in speciale gevallen tot de mogelijkheden.

 • Bij verhindering wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht indien je tenminste 24 uur voorafgaande aan het consult de afspraak telefonisch afzegt.

 • Het begeleidingswerk dat ik doe is complementair aan een eventuele behandeling bij een psycholoog of therapeut.

Contact

Aanbod