ROEL CARIS

ROUW-, VERLIES- EN STERVENSBEGELEIDING & BEGELEIDING BIJ ZINGEVINGSVRAGEN

Groei....

Pijn breekt de bolster open die je inzicht omsluit.
Zoals de kern van een vrucht moet breken opdat haar hart in de zon kan ontluiken, zo moeten jullie pijn meemaken.

Als je hart zich maar blijvend kon verbazen over de wonderen die zich dagelijks in je leven voltrekken, zou je pijn je even wonderbaarlijk voorkomen als je vreugde.

Dan zou je de seizoenen van je hart aanvaarden, zoals je steeds de seizoenen hebt aanvaard die over je velden gaan.

En gelijkmoedig en oplettend de winters gadeslaan van je verdriet.

Dit deel van de tekst "Pijn" uit De Profeet van Kahlil Gibran was voor mij een eyeopener in een moeilijke fase van mijn leven. O.a. door deze tekst kwam ik tot inzicht dat mijn pijn een universele pijn is en een functie kan hebben of van betekenis kan zijn afhankelijk van hoe ik er mee omga. Daarnaast laat deze tekst mij zien hoe ik deze pijn tegemoet kan treden. Vanaf die tijd kreeg verdriet en tegenslag een andere kleur. Pijnlijk blijft het, maar het is geen zinloze pijn meer.

Ik kreeg gaandeweg ook meer oog voor een zinvoller en betekenisvoller leven met meer diepgang en inhoud. Dit groeiproces wordt mede gestimuleerd door de overwaardering van het maakbare, het materiele en ik-gerichte in onze maatschappij en mijn interesse voor en de worsteling met de existentiële thema's vergankelijkheid, zin en betekenis, verbinding en de dood.


Ook ben ik een groot deel van mijn leven gefascineerd door de levensverhalen van anderen en door de veerkracht die anderen aan de dag hebben gelegd in vaak uiterst moeilijke omstandigheden zoals b.v. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Etty Hillesum, Alice Herz – Sommer. Ook de boeken en adviezen van wijsgeren, zoals diverse filosofen, de Dalai Lama en de hierboven genoemde personen sla ik niet af.


Gaandeweg ben ik erachter gekomen dat er ook veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan, naar o.a. veerkracht, dat mijn ervaringen maar ook die van de hierboven genoemde personen staaft.


Mijn missie en motief

Mijn missie is dat ik met mijn talenten en met datgene dat ik heb geleerd van het leven en tijdens mijn studie iets wil bijdragen aan de levenskwaliteit en de verzachting van het leed van anderen. Daarnaast doet het mij deugd als ik iets, hoe klein dan ook, kan bijdragen aan een leefbare, veilige en begripvolle wereld.


Mijn aanbod