ROEL CARIS

ROUW-, VERLIES- EN STERVENSBEGELEIDING & BEGELEIDING BIJ ZINGEVINGSVRAGEN

Roel Caris, eenmanszaak gevestigd aan: Hoppenhof 6, 6041 ML, Roermond is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Roel Caris is de Functionaris Gegevensbescherming van Roel Caris. Hij is te bereiken via: info@roelcaris.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Roel Caris verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer


Bijzondere en /of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@roelcaris.nl, dan verwijder ik deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Roel Caris verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om te factureren en/of betalingen voor mijn diensten te kunnen uitvoeren

 • Het voeren van een debiteurenadministratie

 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en/of producten

 • Het verzenden van de nieuwsbrief

 • Roel Caris verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte


Geautomatiseerde besluitvorming

Roel Caris neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Roel Caris) tussen zit. Roel Caris gebruikt de volgende computerprogramma's of - systemen:

 • Apple e-mailprogramma voor ontvangen en verzenden van e- mailverkeer & verwerk van e-mailaanvragen

 • CMS van Your hosting voor aanpassen content in website & ontwikkeling website

 • Internetbrowsers: Safari, Opera

 • Acrobat Reader

 • Microsoft Word, Exel, Powerpoint

 • Apple software programma's


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Roel Caris bewaart uw persoonsgegevens verkregen via het contactformulier 15 jaar na het laatste consult conform de wet AVG en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast worden de persoonsgegevens uit mijn bestand verwijderd bij opzeggen of overlijden.


Delen van persoonsgegevens met derden

Roel Caris maakt gebruik van systemen en/of diensten van derde leveranciers, waaronder Your Holding B.V. en waarbij het mogelijk is dat deze leverancier ook toegang heeft tot gegevens van mijn klanten. Maakt u gebruik van mijn diensten, dan bewaren zij in zogenaamde serverlogs automatisch enkele gegevens over uw verbinding met mijn servers. Denk hierbij aan het IP-adres, browserversie, en het tijdstip van uw bezoek. De gegevens in deze logs gebruik ik om fouten in mijn systemen op te lossen en personen op te sporen die mij netwerk in gevaar brengen, om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen.

 • Leest u Privacy verklaring Your Holding B.V.van Your Holding B.V. om te zien hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Roel Caris verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Roel Caris blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Roel Caris gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Roel Caris gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website hebben ik je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn- het-en-wat-doe-ik-ermee/


Social Media

Op deze site zijn mogelijk knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken LinkedIn en Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn en Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van LinkedIn en Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerk.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roel Caris en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar ik over beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@roelcaris.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Roel Caris wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-onsHoe ik persoonsgegevens beveilig

Roel Caris neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens verzonden via de website van Roel Caris worden versleuteld verstuurd via SSL.

Alle e-mailverkeer wordt beveiligd door Apple - Antivirus Software. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@roelcaris.nl

Opm.: Roel Caris behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Ik raad u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud op de hoogte bent.